Since1932

Historia

Seuran historiaa
Ensimmäinen maininta HMY:n vaiheista oli jo 13. toukokuuta 1892, jolloin Mikkelin läänin kuvernööri hyväksyi Heinolan Metsästysyhdistyksen säännöt. Toiminta kuitenkin keskeytyi sortovuosina 1899-1917, jolloin melkein kaikki metsästysseuratoiminta maassamme lakkautettiin. Toiminta jatkui alkuhankaluuksien jälkeen, kun heinäkuun kuudes päivä 1932 ravintolanjohtaja Rafael Strömberg, kelloseppä Fredrik Hilli, metsäpäällikkö Valto Halmekoski, pankinjohtaja Juho Kauppi ja kauppias V.L. Jääskeläinen allekirjoittivat kokouksen pöytäkirjan. Tässä pöytäkirjassa oli määriteltynä seuran ensimmäiset säännöt. Kaikkiaan seuran perustajajäseniä oli kirjattuna jäsenluettelokirjaan 22 nimeä.

Toiminta oli tarmokasta ja reipasta, sillä jo 25. elokuuta 1932, sosiaaliministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin numerolla 21909 ja antoi oikeuden käyttää nimen yhteydessä kirjaimia ry rekisteröinnin merkkinä. Tätä päivämäärää seuramme käyttää virallisena seuran perustamispäivänä.

Yleinen piirre alkuvuosien jäsenistöstä oli, että seura valitsi jäsenistönsä myös yhteiskunnallisin perustein. Muutos tapahtui vasta varsin myöhään 1950-60-luvun vaihteessa, jolloin metsästysseuran sosiaalinen jakauma muuttui noudattamaan yleistä metsästäjien sosiaalista jakaumaa. Yhtenä vaikuttavana tekijänä oli metsästyksen muuttuminen yleiseksi harrastukseksi, jolloin seuran jäsenkunta ja -määrä kasvoi lähes nykyisiin mittoihin. Samalla maanomistajien osuus seuramme riveissä kasvoi ollen noin neljännes jäsenistöstämme. Heinolan Metsästysyhdistys ry on itse asiassa jo yli satavuotias, mutta virallisia 80-vuotisjuhlia vietimme kesällä 2012 toiminnan jatkuessa vireän nykyaikaisena metsästyksen ja riistakantojen hoitajana.

lähde: Heinolan Metsästysyhdistyksen vaiheita vuosilta 1932-1982, Veli Ojala

Heinolan Metsästysyhdistyksen jänismiehiä 60-luvun alkupuolelta.
Kuvassa vasemmalta Timo ”Timppa” Alanko, Pentti ”Pena” Lehtonen, Simo ”Simppa” Lehtinen, Johannes ”Jussi” Kähönen ja Simon Nero

janismiehet

PAGETOP